Tuesday, November 28, 2006

Kupasan Buku: EMPAYAR MINDA MUSLIM

BEDAH BUKU

EMPAYAR MINDA MUSLIM

Modul Tarbiah Asas Alaf Ketiga

credit to: http://pakare22.googlepages.com/download

Judul: EMPAYAR MINDA MUSLIM

Modul Tarbiah Asas Alaf Ketiga

Penulis: Dr. Danial Zainal Abidin

Penerbit: PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd., Pahang.

Cetakan: Kedua, 2004

Bilangan muka: 294

APA ITU ISLAM?

PRINSIP-PRINSIP ISLAM

 1. Rabbaniyah (Bersifat ketuhanan) 45:20, 4:59, 20:123-124

+ Rabbaniyah = Allah yang Maha Pentadbir lagi Maha Penentu.

+ Islam didatangkan oleh Allah, segala dasar dan prinsip ditentukan Allah.

+ Sumber rujukan = Al-Quran, as-Sunnah, dll.

 1. Syumuliah (Komprehensif) 5:3, 2:208, 2:42, 2:85

+ Hasan Al-Banna: “Ajaran Islam mencakupi kesemua bidang kehidupan. Islam adalah Negara dan watan, atau pemerintah dan umat. Islam adalah akhlak dan kekuatan, atau rahmat dan keadilan. Islam adalah pengetahuan dan undang-undang, atau ilmu dan kehakiman. Islam menekankan aspek kebendaan dan harta, atau usaha dan kekayaan. Islam juga mementingkan jihad dan dakwah, atau ketenteraan dan fikrah. Islam adalah akidah yang benar dan ibadah yang sah.”

 1. Universal (Ke seluruh alam) 21:107, 34:28

+ “…..dikurniakan kepadaku syafaat dan setiap Nabi diutus kepada kaumnya yang khusus sedangkan aku diutuskan kepada manusia sejagat.” (HR Bukhari dan Muslim)

 1. Menentang jahiliyah 5:50, 3:154

+ ‘Jahiliyah’ berasal daripada kalimat Arab ‘jahala’ (jahil).

+ Said Hawwa: “Zaman jahiliyah adalah suatu keadaan yang berlaku apabila hukum hakam dan syariat ditentukan mengikut hawa nafsu manusia terpisah daripada minhaj atau kaedah dan syariay ditentukan Allah.”

+ Darwinisme – Kesemua makhluk yang hidup sama ada manusia ataupun haiwan berasal daripada keturunan yang sama. Penentu dalam proses evolusi ialah ‘natural selection’ (kuasa semulajadi).

+ Machiavellianisme – Perangai yang cenderung melakukan tipu daya dan putar belit demi mencapai cita-cita dan kehendak peribadi.

+ Tabarrujul jahiliyah – Kaum wanita berjalan di hadapan lelaki dengan gaya yang mengghairahkan. 33:33

 1. Menentang khurafat dan tahyul 2:170

+ Khurafat & tahyul = Kepercayaan sesat yang tidak bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta tidak dapat diterima oleh akal yang waras.

+ Contoh; pemujaan keramat, bulan Safar sebagai bulan bala, kucing hitam petanda buruk, dan nombor 13 membawa sial.

 1. Mengutamakan akhirat tanpa mengabaikan dunia 3:185, 28:77, 29:64, 87:17

+ “Jadilah kamu di dunia seperti seorang pengembara atau seorang yang sedang melalui satu jalan.” (HR Bukhari)

+ Dunia adalah tempat semaian benih dan akhirat adalah tempat tuaian hasil.

 1. Mengutamakan akal dan ilmu 96:1, 2:31, 27:38-40, 3:79, 3:190, 9:122, 8:60

+ Ulul albab = Golongan yang berakal

+ “Menuntut ilmu adalah suatu perkara yang diwajibkan ke atas setiap muslim.” (HR Ibn Majah)

+ Khalifah Umar bin Abdul Aziz: “Sesiapa yang melakukan sesuatu tanpa ilmu, dia akan mendatangkan lebih banyak kerosakan daripada kebaikan.”

 1. Mudah dan sederhana 7:157, 5:87

+ “Islam itu mudah dan tidaklah seseorang mempersusahnya melainkan dia akan dikalahkan oleh agama.” (HR Bukhari)

+ “Sesungguhnya kamu diutuskan bagi memudahkan dan kamu tidak diutus untuk menyusahkan…” (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Ahmad)

+ “Sesungguhnya Tuhanmu ada hak ke atasmu, dirimu ada hak ke atasmu dan ahli keluargamu ada hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya. (Kata-kata Salman al-Farisi ra kepada Abu Dardak) (HR Bukhari)

FAKTOR YANG MELONJAKKAN UMAT KEPADA KEUNGGULAN

 1. Penghayatan syahadatain melahirkan umat yang bermisi. 12:40
 2. Ibadah melahirkan pengurus masa yang baik. 23:1-3, 103:1-3
 3. Ibadah melahirkan insan efisien lagi efektif. 23:1-2, 29:45, 2:197
 4. Ibadah melonjakkan akal dan ilmu.
 5. Ibadah melahirkan tokoh yang terang hatinya. 107:4-6
 6. Ibadah merangsang pengukuhan ekonomi.
 7. Ibadah melonjakkan ISO kualiti. 67:2, 23:1-2, 2:267
 8. Ibadah melahirkan umat yang sihat. 13:28, 25:47
 9. Ibadah melahirkan umat yang tahu keutamaan.
 10. Ibadah mendekatkan manusia kepada alam. 21:30
 11. Ibadah melahirkan pemimpin-pemimpin masyarakat.
 12. Ibadah melonjakkan globalisasi akidah dan takwa.

IMAN

Iman = (Bahasa) Membenarkan sesuatu di hati

Iman = (Iktikad Ahli Sunnah Wal Jamaah) Keyakinan yang mantap di hati disusuli dengan manifestasi melalui perkataan dan amalan dalam kehidupan.

GOLONGAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH

Ahlu Sunnah Wal Jamaah:

Sahabat-sahabat Nabi SAW dan mereka yang mengikut minhaj serta landasan para sahabat Nabi SAW daripada kalangan tabi’in, ahli hadis serta ulama fekah, daripada generasi dahulu hingga generasi kini..

Ciri-ciri golongan Ahlu Sunnah Wal Jamaah:

 1. Mengikut landasan al-Quran dan as-Sunnah.
 2. Taat kepada kebenaran, bukan kepada bangsa dan negara.
 3. Iktiraf dan berlapang dada terhadap perbezaan pendapat di sudut fekah.
 4. Yakin al-Quran adalah Kalam Allah yang qadim, bukannya makhluk.
 5. Yakin Allah tidak boleh dilihat di dunia. Di akhirat, orang beriman boleh melihat Allah.
 6. Yakin iman ada perkara pokok dan cabang. Kemaksiatan seseorang tanpa menjejaskan perkara pokok tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad
 7. Mencintai Allah, Nabi SAW, ahlul bait, isteri-isteri Nabi SAW serta para sahabat Nabi SAW tanpa meyakini adanya kemaksuman kepada sesiapa kecuali Nabi SAW.
 8. Mencintai orang soleh dan para wali Allah. Yakin bahawa golongan ini tidak dapat memberi sebarang kemudaratan atau kemanfaatan kepada manusia.
 9. Berjihad mencegah kemungkaran dan menegakkan kebenaran.
 10. Yakin keramat dan kejadian yang luar biasa yang harus berlaku pada para aulia dengan izin Allah.

AJARAN SESAT

 1. Khawarij

+ Lahir selepas kematian Uthman bin Affan.

+ Ketika berlaku persengketaan antara Saidina Ali dan Muawiyah, mereka menarik balik sokongan kepada Ali dan berkampung di Harura’.

+ Mengagungkan al-Quran tetapi keluar daripada as-Sunnah dan al-Jamaah.

+ Mengkafirkan setiap mukmin yang berdosa, Uthman, Ali dan para pengikut mereka.

 1. Syiah

+ Lahir selepas kematian Uthman bin Affan.

+ Pengasas = Abdullah bin Saba’ (Seorang Yahudi yang memeluk Islam).

+ Abdullah bin Saba’ menyemarakkan kefahaman di kalangan umat Islam bahawa Nabi mewasiatkan kepimpinan kepada Ali dan Ali adalah sahabat yang paling layak menjadi khalifah.

+ Penentang ajaran ini dianggap kafir.

+ Syiah Rafidah

@ Paling ekstrem.

@ Beriman dengan konsep imamah (kepimpinan Ali), ‘ismah (kemaksuman Ali), nubuwwah (kenabian Ali) dan ilahiyah (ketuhanan Ali).

@ Tuduh golongan Ansar dan Muhajirin menyembunyikan nas-nas qat’ie tentang kepimpinan dan kemaksuman Ali.

@ Semua sahabat kecuali beberapa orang adalah kafir.

+ Syiah as-Sabbah

@ Suka mencaci para sahabat Nabi SAW

@ Terpengaruh dengan Abdullah bin Saba’ yang sering mencela Abu Bakar, Omar, Uthman dll.

 1. Murjiah

+ Tidak wajib melaksanakan beberapa tuntutan syariat.

+ Tidak perlu menjauhi segala perkara yang haram.

+ Amalan tidak termasuk dalam persoalan iman.

 1. Qadariah

+ Dua golongan; al-Qadariah an-Nufat (Muktazilah) dan al-Qadariah al-Mujbirah (Jahmiah).

+ Muktazilah

@ Mengingkari takdir.

@ Yakin Allah tidak mencipta perbuatan para hamba-Nya, tidak tahu siapa yang akan melakukan taat dan maksiat.

@ Menafikan Kudrat, Iradat dan Ilmu-Nya.

@ Konsep pegangan ialah ‘manzilatun bainal manzilatain’ (satu kedudukan atau keadaan antara dua kedudukan).

+ Jahmiah / Batiniah

@ Menafikan sifat-sifat Allah dan anggap iman hanyalah pembenaran di hati sekalipun tidak dilahirkan melalui ucapan lisan.

@ Manusia tiada sebarang perbuatan dan kudrat.

@ Yakin buruk dan baik adalah sama, perintah dan larangan-Nya adalah sama, dan tiada beza antara tauhid dan syirik serta halal dan haram.

@ Menolak syariat dan nubuwwah.

 1. Bahai

+ Yakin Mirza Ali Muhammad sebagai Rasul dan kitab suci mereka, al-Bayan memansuhkan kitab al-Quran.

+ Cuba menyatukan ajaran Yahudi, Nasrani dan Islam dengan alas an semua agama itu dating daripada Tuhan.

+ Sembahyang 9 kali sehari semalam.

+ Puasa Ramadhan digantikan dengan puasa 19 hari pada musim bunga.

 1. Qadiani

+ Pengasas: Mirza Ghulam Ahmad dari Qadian.

+ Yakin pengasasnya sebagai Nabi, Rasul, Nabi Isa, al-Mahdi.

+ Jihad tidal wajib dan ibadah haji diubah dari Mekah ke Qadian.

 1. Anti Hadis

+ Sebahagian tokoh Islam terpengaruh dengan tulisan orientalis Barat seperti Goldzieher.

+ Mengutuk Imam Zuhri dan menganggap beliau membuat hadis palsu.

+ Pertikai kebenaran beberapa para sahabat Nabi SAW dan mempersoalkan kebenaran hadis.

+ Dr Rashad Khalifa

@ Pengembang ajaran anti hadis di Amerika.

@ Lahir di Mesir.

@ Bapanya adalah ketua satu kumpulan tarekat di Mesir.

@ Mengatakan hadis dan sunnah adalah omongan iblis.

@ Menjadi imam di masjid Tucson dan pernah dakwa dirinya jadi Nabi.

@ Mati dibunuh pada 1990.

+ Dr Kassim Ahmad

@ Pengasas anti hadis Malaysia.

@ Dibantu Othman Ali.

@ Cuba menubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia tetapi ditolak pendaftaran.

@ Difatwakan haram pada 6/9/1995.

MENGENALI ALLAH

1. Manusia boleh mengenali Allah melalui 3 cara; mengenali sifat-Nya, mengenali Asma al-Husna-Nya dan mengenali af’al-Nya.

2. Sifat-sifat Allah termasuklah Wujud, Qidam (sedia ada), Baqa (kekal), Mukhalafatuhu lil hawadith (tidak menyerupai yang baru), Qiyamuhu binafsihi (berdiri dengan sendiri), Wahdaniyah (esa), Qudrat (maha berkuasa), Iradat (berkehendak), ‘ilmun (maha mengetahui), Hayyun (hidup), Samak (maha mendengar), Basar (maha melihat), Kalam (maha berkata-kata).

3. Asma al-Husna 59:22-24, 17:110

4. Af’al Allah 21:31, 23:115, 87:1-5

+ Kekuasaan Allah bagi mewujudkan dan mencipta segala sesuatu.

+ Umat Islam yakin bahawa Allah tidak menjadikan sesuatu itu sia-sia.

BUKTI KECINTAAN TERHADAP ALLAH

 1. Tidak melakukan syirik. 4:11, 2:22
 2. Keikhlasan. 18:110
 3. Tidak mudah terpedaya dengan tipu daya dunia. 9:24
 4. Berjihad di jalan Allah dan mencintai mati syahid. 61:4
 5. Mengutamakan perkara yang dicintai Allah serta mengetepikan hawa nafsu dan kehendak peribadi.
 6. Mencintai al-Quran dan as-Sunnah.

BUKTI KEBENARAN AL-QURAN

 1. Kaum Thamud 26:149

+ Kesan peninggalan sejarah yang berkaitan dengan kaum Thamud berbentuk bangunan-bangunan yang dipahat di gunung ganang ditemui di Lembah Rom, Jordan.

 1. Peristiwa banjir besar Nabi Nuh as

+ Leonard Woolley dan rakan-rakan dari Muzium Britain dan Universiti Pennsylvania melakukan penyelidikan dari tahun 1922-1934 sehingga akhirnya mereka menemui bukti jelas yang menunjukkan banjir Nabi Nuh as berlaku di Lembah Mesopotamia di Iraq.

 1. Kehancuran kaum Nabi Lut as di Sodom 11:82

+ Azab yang menyebabkan negeri kaum Lut dibalikkan selari dengan kejadian gempa bumi dan azab berbentuk hujan batu tanah yang terbakar pula selari dengan kejadian letusan gunung berapi.

+ Ketika mengkaji kesan kehancuran di kawasan Laut Mati, pakar arkeologi Jerman, Werner Keller, mengesahkan kejadian kedua-dua bala ini.

 1. Ashabul Kahfi 18:8-26

+ Dalam Tafsir Al-Azhar oleh Hamka disebutkan: “Seorang tokoh orientalis Perancis membuat kajian berhubung gua di Bulaqaak, Oman pada 1868. Jabatan Purbakala Jordan memulakan kerja penggalian gua di Bulaqaak pada 1962. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan huruf Byzantium dan ini selari dengan pandangan yang mengatakan mereka hidup di zaman Byzantium. 6 peti mati yang dipenuhi tulang dan tengkorak serta dua kuburan ditemui dan ini selari dengan pendapat ramai ahli tafsir yang mengatakan jumlah mereka adalah 7 orang dan seekor anjing. Di atas gua ditemui sebuah tempat ibadah dan ini selari dengan Surah al-Kahfi ayat 21. Apabila matahari terbit, cahayanya tidak memancar terik ke dalam gua dan ini selari dengan Surah al-Kahfi.

 1. Tembok Zulkarnain

+ Hamka menyebutkan dalam Tafsir Al-Azhar: “Imam Ibn Kathir meriwayatkan, khalifah al-Wathiq daripada Bani Abbas pernah menghantar satu ekspedisi mencari tembok ini. Selepas dua tahun mereka pun kembali melaporkan tembok itu sudah ditemui. Syed Qutb dalam Tafsir Fi Zilal mengatakan tembok itu terdapat di kota Tarmiz, Asia Tengah.

 1. Kemenangan Rom ke atas Parsi 30:1-4

+ Pada peringkat awal, Parsi berjaya mengalahkan Rom. Pemerintah Parsi, Maharaja Khosrau II memulakan serangan besar-besaran ke atas Rom pada tahun 602M. Tahun 613M Damascus ditawan diikuti dengan Jerusalem (Baitul Maqdis) pada tahun 614M. Inilah yang dimaksudkan dengan kejatuhan bumi terdekat dengan Mekah.

+ Namun, Allah menjelaskan, dalam jangka masa yang singkat (bidh’a sinin), Rom akan kembali menang. Bermula tahun 622M Maharaja Heraclius (pemerintah Rom) berjaya mengusir tentera Parsi keluar dari bumi jajahan mereka secara berperingkat-peringkat.

+ Bidh’a sinin = beberapa tahun.

= tujuh tahun.

= 3-9 tahun.

 1. Pembukaan kota Mekah (Fathu Mekah) 48:27

+ Pada tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW bermimpi umat Islam akan memasuki kota Mekah dan beribadah dengan aman. Persiapan dilakukan untuk melakukan umrah tahun itu. Pada bulan Zulkaedah, tahun ke-6 Hijrah, Nabi SAW dan 1500 umat Islam bertolak ke Mekah untuk umrah. Mereka berhenti rehat di Hudaibiyah dan di situ mereka dihalang pemuka-pemuka Quraisy. Akhirnya, termeterai Perjanjian Hudaibiyah.

+ Tidak lama selepas itu, pihak Quraisy melanggar syarat Perjanjian Hudaibiyah, iaitu tidak boleh membantu sekutu-sekutu mereka dalam peperangan. Pihak Quraisy membantu Bani Bakar dengan memberikan senjata.

+ Nabi SAW menyiapkan 10000 tentera Islam dan bertolak ke Mekah. Akhirnya, Mekah ditakluki pada hari Jumaat, 10 Ramadhan tahun ke-8 Hijrah.

 1. Pengembangan alam 51:47

+ Said Hawwa mengatakan langit telah dijadikan Allah dalam keadaan mengembang secara berterusan.

+ Pada 1929M, Edwin Hubble (tokoh astronomi Amerika) mendapati alam ini sedang mengembang. Pada 9 Mei 1996M, satu kenyataan akhbar dikeluarkan berhubung dengan teori pengembangan alam.

+ Dua kumpulan pakar sains antarabangsa mengesahkan teori ini malah mereka berjaya mengukur kelajuan pengembangan alam.

 1. Teori Big Bang 21:30

+ Diasaskan daripada formula General Theory of Relativity oleh Albert Einstein pada 1915M. Pada 1922M, Alexander Friedmann (pakar fizik Rusia) mengembangkan teori ini dan mengukuhkan teori Big Bang. Pada 1929M, Edwin Hubble mendapati alam ini sedang mengembang. Penemuan ini mengukuhkan lagi pendapat bahawa alam ini dahulunya bercantum padu diikuti dengan satu letupan besar. Letupan besar inilah yang menyebabkan pengembangan.

BIBLE DAN KISAH-KISAH YANG MENGAIBKAN NABI

 1. Nabi Lut as

+ Dalam Bible versi King James bab Genesis (19:30-36) yang diterjemahkan mengikut Bible al-Kitab Berita Baik oleh Bible Society of Malaysia yang menunjukkan Nabi Lut as sanggup meminum arak sehingga mabuk dan kemudian terlibat dengan perbuatan sumbang mahram dengan kedua-dua anak perempuannya.

 1. Nabi Daud as

+ Dalam Bible versi King James bab 11 Samuel menunjukkan Nabi Daud as sanggup berzina dengan isteri orang tanpa segan silu.

NABI MUHAMMAD SAW

 1. Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir yang diutus Allah kepada seluruh alam. 33:40, 33:21, 2:129, 21:107, 34:28, 2:146

 1. Nabi SAW dalam Bible

+ Dikenali sebagai Paracletos, Comforter, Consoler, Paraclete, Penolong, Roh Kebenaran dan Ahmad yang akan bersama-sama dengan umat manusia untuk selama-lamanya.(Gospel St. John; 16:7, 14:16-17)

+ Gospel; 14:16-17: “Aku (Isa) akan minta kepada Bapa (Tuhan) dan Ia akan memberikan kepadamu seorang Penolong (Muhammad) yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.”

+ Ada tokoh-tokoh Kristian mentafsirkan kalimat Paracletos sebagai Holy Spirit (Roh Suci) walau bercanggah dengan doktrin (ajaran) Kristian yang menetapkan bahawa Roh Suci sudah sedia ada sebab dia adalah Tuhan dalam konsep Tritunggal (Trinity).

+ Dalam The English Version of the Authorised Version of the Bible pada bab Isaiah 29:12 menceritakan peristiwa di Gua Hira’.

 1. Nabi SAW dalam Veda dan Purana (kitab-kitab suci agama Hindu)

+ Digelar sebagai Narashangsa (The Praised – Yang Terpuji), Antim Rishi (Final Sage – Utusan Terakhir), Kalki Avatar (Sage of the Last Period – Utusan Akhir Zaman), serta Mahama dan Ahamiddhi (Muhammad).

+ Dalam Atharva-Veda disebutkan:

@ “Dia akan guna unta sebagai kenderaan.” (Nabi SAW ada seeokr unta bernama Adhba’)

@ “Dia ada 12 isteri.”

@ “Tuhan akan memuliakannya dengan 10 kalungan di leher.” (10 orang sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk syurga)

@ “Dia akan menerima anugerah 10000 ekor lembu.” (10000 umat Islam semasa Pembukaan Kota Mekah)

 1. Nabi SAW dalam Gospel of Buddha

+ Dikenali sebagai Maitreya.

+ Seorang manusia (18:110) berperibadi amat mulia (33:21, 68:4) yang akan datang sebagai pemimpin bagi manusia (4:80) dan pembimbing kepada kebenaran. Dia diutus kepada seluruh manusia (34:28) dan ajaran yang dibawanya adalah suatu ajaran yang lengkap (5:3)

BAHAGIAN-BAHAGIAN TAKDIR

 1. Qada mubram

+ Allah mengetahui segala-galanya sebelum ia benar-benar berlaku.

+ Tidak mungkin berubah secara mutlak. (50:29)

+ Takdir dalam ilmu Allah yang azali.

+ Takdir yang pasti.

 1. Qada mu’allaq

+ Boleh berubah dari semasa ke semasa. 13:39

+ “Tiada yang boleh menolak takdir selain doa dan tiada yang boleh memanjangkan umur kecuali perbuatan yang baik.” (HR Tirmizi)

TANDA-TANDA KECIL HARI KIAMAT

 1. Terangkat ilmu dan berleluasa kejahilan. (HR Bukhari dan Muslim)
 2. Perbuatan zina berleluasa. (HR Bukhari dan Muslim)
 3. Minuman arak berleluasa. (HR Bukhari dan Muslim)
 4. Jumlah kaum lelaki berkurangan berbanding wanita sehingga mencapai 1L:50W.
 5. Urusan (umat) diserahkan kepada mereka yang tidak layak. (HR Bukhari)
 6. Api (kebakaran) berlaku di bumi Hijaz sehingga menerangi leher-leher unta di Busra. (HR Bukhari dan Muslim). Kebakaran ini berlaku di Madinah pada 650H dan berterusan selama 3 hari. Cahayanya dapat dilihat dari Busra, Damaskus, Yamamah.
 7. Tentera Islam berperang dengan tentera Rom. 1/3 tentera Islam melarikan diri, 1/3 tentera Islam syahid, dan 1/3 tentera Islam mendapat kemenangan dan menguasai Konstantinople. (HR Muslim). Kota Konstantinople berjaya ditakluk pada 753H (1453M) pada zaman kerajaan Othmaniah di bawah pimpinan Sultan Muhammad al-Fateh yang berumur 24 tahun.
 8. Binatang buas bercakap kepada manusia, hujung cemeti dan tali kasut seseorang bercakap kepadanya serta paha seseorang memberitahu kepadanya perbuatan yang dilakukan oleh ahli keluarganya. (HR Tirmizi). Kini, manusia bercakap dengan menggunakan alat komunikasi yang canggih.
 9. Api yang akan menghimpunkan manusia dari Timur ke Barat. (HR Bukhari).
 10. Masa menjadi singkat, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti sejam dan sejam seperti masa menyalakan api. (HR Tirmizi)
 11. Hamba melahirkan tuannya, orang yang tidak berkasut, berpakaian, hidup miskin sebagai pengembala kambing duduk bermegah-megah dalam bangunan yang besar. (HR Muslim)
 12. Berlaku pembunuhan dalam keadaan pembunuh tak tahu mengapa dia membunuh dan yang terbunuh tak tahu mengapa dia dibunuh. Nabi ditanya mengapa ini berlaku. Nabi menjawab: “Huru-hara. Yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka. (HR Muslim)
 13. Umat Islam memerangi orang Yahudi. Apabila orang Yahudi bersembunyi di belakang batu dan pokok, pokok dan batu itu akan berseru: “Wahai hamba Allah, di belakangku terdapat seorang Yahudi, bunuhlah dia.” Hanya pokok Qarqad tidak berseru kerana ia adalah pokok Yahudi.

TANDA-TANDA BESAR HARI KIAMAT

 1. Asap
 2. Dajjal
 3. Haiwan yang bercakap (dabbatul ard)
 4. Matahari terbit dari Barat
 5. Turun Nabi Isa as
 6. Yakjuj dan Makjuj
 7. Bumi tenggelam di tiga tempat
 8. Terbit api dari Yaman

(HR Muslim)

AL-MASIH AD-DAJJAL

1. Antara kejadian Adam dan kejadian hari kiamat, tidak ada kejadian yang lebih dahsyat daripada Dajjal.” (HR Muslim)

2. Dajjal = dajala (yang menutup). Dajjal adalah pendusta yang menutup kebenaran dengan kebatilan. Dajjal akan mendatangkan huru-hara dan pancaroba yang dahsyat di muka bumi.

3. Mata kanannya buta dan mata kirinya bersinar seperti bintang (HR Bukhari dan Ahmad) – tidak mementingkan aspek kerohanian sama sekali, hanya untuk duniawi.

4. Di dahi Dajjal tertulis kalimat ‘kafir’ dan dapat dibaca oleh setiap Muslim (HR Ahmad) – sebahagian manusia terpedaya dengan tipu daya orang kafir, mukmin akan mengenali kesesatan mereka berdasarkan kebenaran al-Quran.

5. Dajjal menyembuhkan orang buta, pesakit kusta dan menghidupkan orang mati – teknologi moden.

6. Kelajuan perjalanan Dajjal adalah seperti awan yang dipukul angin. (HR Muslim dan Tirmizi), Dajjal akan mengenderai keldai. Jarak antara kedua telinganya adalah tujuh puluh ela. (HR Baihaqi), Dajjal akan melompat antara langit dan bumi. (HR Abu Daud) – sistem pengangkutan, kapal terbang, jet.

7. Dajjal akan mengarahkan langit dan langit akan menurunkan hujan dan dia akan mengarahkan bumi dan bumi akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. (HR Muslim dan Tirmizi) – Daily Telegraph 20/8/1969 melaporkan, kristal silver iodine digunakan di padang pasir supaya menurunkan hujan.

8. Dajjal akan datang dari sebelah Timur. Tujuannya adalah menghancu.

rkan Madinah…” (HR Bukhari dan Muslim) – Palestin diserang Israel, Afghanistan diserang Amerika, Iraq diserang Amerika.

9. 70000 golongan Yahudi dari Isfahan akan mengikut Dajjal. (HR Muslim) – Bekas Senator Amerika, J. William Fulbright pada 1973 menegaskan bahawa kongres Amerika sebenarnya dikawal oleh Israel.

10.Dajjal akan melalui segolongan manusia dan menyeru mereka (supaya mengikutnya) tetapi mereka menolak Selepas Dajjal pergi, keesokan paginya, mereka mendapati segala harta benda mereka luput. (HR Muslim dan Tirmizi) – Dalam akhbar Philadelphia Inquirer 13/9/2002, David Perlmutter memberi amaran bahawa mereka yang tidak mahu mengikut rentak Washington ‘perlu bersedia menerima padah dalam bentuk kemusnahan industri minyak, markas ketenteraan, serta pejabat kerajaan…Akan berlaku kehancuran ke atas kerajaan dan sistem ekonomi negara itu selama satu generasi.’

11. Dajjal akan melalui suatu kawasan dan berkata: “Keluarkan segala perbendaharaan.” Segala perbendaharaan itu akan mengikut Dajjal seperti lebah mengikut ketuanya. (HR Muslim dan Tirmizi) – Menurut Enver Masud, penulis buku ‘War on Islam’ (1891-1991), Eropah telah mengeksploitasi getah asli serta gading di Congo dan akibatnya 10 juta orang Afrika terkorban.

12. Dajjal akan membawa air dan api. Apa yang dilihat manusia sebagai air sebenarnya api yang membakar. Apa yang dilihat sebagai api sebenarnya air yang sejuk lagi lazat… (HR Bukhari dan Muslim) – Rakyat Palestin = pengganas, Israel = mangsa.

13. Dajjal akan membawa sesuatu seumpama syurga dan neraka. Syurga Dajjal adalah neraka… (HR Bukhari dan Muslim) – Projek ‘The Stealth Crusade’ di mana mubaligh-mubaligh Kristian dilatih cara bergerak dalam dunia Islam untuk mengkristiankan golongan Islam. Rujuk www.motherjones.com dan cari kata ‘stealth crusade’.

14. Ujian Dajjal yang paling hebat adalah dia mendatangi seorang lelaki yang kematian abang dan bapa dan berkata: “Jika aku dapat hidupkan bapa dan abangmu adakah kamu akan mempercayai aku Tuhanmu?” Lelaki itu menjawab: “Ya.” Maka syaitan akan mencipta sesuatu yang menyerupai bapa dan abangnya. (Hadis Misykatul Masabih Jil.4 Hal.70) – Pada 29/12/2002 Dr Brigitte Boisselier mendakwa berjaya mengklon seorang bayi perempuan hasil DNA daripada seorang wanita Amerika 31 tahun.

15. Dajjal akan membawa segunung roti dan sungai yang dipenuhi air. (HR Bukhari dan Muslim) – Roti dan air = kekayaan dan kemewahan.

16. Golongan terakhir yang akan mengikut Dajjal adalah kaum wanita dan anak-anak luar nikah. (Kanzul Ummal Jil.7) – Mengikut The Times London 29/12/1962, bagi setiap lapan orang bayi yang dilahirkan, seorang adalah anak luar nikah.

17. Air di Tasik Tiberia atau Laut Galilee di Israel akan surut. (HR Muslim) – Reuters 14/8/2001 memaparkan artikel yang mengatakan air Laut Galilee sedang berada di paras terendah dalam sejarah (214.04m), lebih rendah daripada paras bahaya yang ditetapkan.

YAKJUJ DAN MAKJUJ

1. Yakjuj dan Makjuj (Gog and magog) adalah golongan yang suka membuat kerosakan di muka bumi. 18:94-98, 21:96

2. Pada suatu hari Nabi SAW bangun daripada tidur dalam keadaan merah padam wajah baginda dan bersabda: “Lailahaillallah. Kecelakaan bagi golongan Arab disebabkan kebinasaan yang hampir menimpa. Pada hari ini telah terbuka benteng Yakjuj dan Makjuj sebesar ini (Nabi membuat bulatan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk).” Zainab bt Jahsy bertanya: “Apakah kita akan binasa sedangkan masih ramai di antara kita yang soleh?” Baginda bersabda: “Ya, apabila kekejian berleluasa.” (HR Bukhari dan Muslim)

3. Yakjuj dan Makjuj berasal daripada kata Arab ‘ajja’ dan ‘taajjaja’ yang bermaksud ‘menyala, membakar, menggelegak’.

4. Hamka merumuskan dalam Tafsir al-Azhar: “Yakjuj dan makjuj adalah dua nama yang bersatu padu melaksanakan aktiviti kerosakan di muka bumi. Ia boleh diertikan sebagai isme dan ideologi sesat yang boleh membawa manusia kepada kebinasaan. Yakjuj dan makjuj bergerak laksana air, ia akan terus mencari ruang untuk masuk walaupun ruang itu sebesar lubang jarum. Justeru, benteng dalam bentuk pemikiran yang baik, cita-cita yang mulia serta ideologi yang sihat mesti sentiasa teguh dalam diri seseorang.

MATAHARI AKAN TERBIT DARI BARAT?

1. As-Syeikh Syed Sabiq dalam kitabnya al-Aqaid al-Islamiyah menyebutkan beberapa fakta daripada buku al-Islam Maal Hayah. Buku ini memuatkan keratan akhbar Jumhuriah 13/12/1957 berhubung kajian oleh seorang pakar ilmu alam Rusia. Beliau menjelaskan, apabila sesuatu planet atau cahaya yang kuat mendekati bumi, pelbagai kejadian luar biasa boleh berlaku. Antaranya, bumi berputar lebih perlahan atau berhenti sama sekali sehingga pada pandangan mata kasar perjalanan matahari terhenti. Lautan boleh terbelah dua dan awan boleh tergantung seperti tiang lurus dari atas ke bawah sepanjang hari.

2. Ada berpendapat sabda Nabi SAW tentang matahari terbit dari Barat mungkin bermaksud pada akhir zaman ramai dari Barat akan memeluk agama Islam.

+ Marc Ramirez dari Seattletimes dalam artikelnya 24/1/1999 melaporkan: “Dengan 6 juta penganut Islam di Amerika, Islam menjadi agama yang paling cepat berkembang di Amerika.”

+ Jocelyn Wiener dari St Petersburg Times 7/10/2002 melaporkan: “Setiap tahun lebih kurang 20000 orang memeluk agama Islam di Amerika.”

2 comments:

Anonymous said...

ups sorry delete plz [url=http://duhum.com].[/url]

Anonymous said...

ups sorry delete plz [url=http://duhum.com].[/url]