Thursday, October 14, 2010

Ikhwan bukan untuk yang hebat sahaja, Ikhwan untuk semua!!

p/s: sesungguhnya kita ingin membangun sebuah jamaah yang merupakan model masyarakat Islam itu sendiri. Seandainya kita hanya mengumpulkan pendakwah yang hebat dan bijak sahaja, maka kita sudah membentuk sebuah kelompok ekslusif yang telah menyimpang dari manhaj yang dipelopori Imam al Banna rahimahullah. Maka, bersabarlah dengan mereka yang lemah iltizam dan pengorbanan. Setiap dari kita mendapat balasan dari Allah sesuai dengan apa yang kita usahakan. Jazakallahu khair Syeikh Muntalaq kerana menjelaskannya.

Oleh: Muhammad Ahmad ar-Rasyid


Sebahagian murabbi dan pemimpin dakwah merasa kecewa apabila berurusan dengan pengikut-pengikut mereka yang futur. Kesimpulan segera mereka ialah orang yang lemah memang lembab, manakala orang yang ada dua kaki hanya menggunakan sebelah kaki ke akhirat, sebelah kaki lagi mereka biarkan bergelumang dalam perhiasan dunia.

Pemimpin-pemimpin yang tidak sedikit bilangannya itu, -dalam keadaan tenggelam punca berdepan dengan hakikat kehidupan yang diciptakan Allah serta terlupa bahawa pembahagian kudrat akal dan gerakan hati sama seperti ketetapan-Nya dalam soal rezeki- mengambil jalan mudah mengetatkan keanggotaan jamaah dakwah, lalu berasa selesa dengan keunggulan jamaah rahsia. Mereka telah dibuai dengan khayalan sehingga menyangka bahawa formasi jamaah sebegitu adalah jawapan dan penyelesaian bagi pelbagai krisis dan kelemahan yang mereka hadapi. Tonggak rekabentuk jamaah mereka ialah orang yang genius, cerdik, bijak, berdaya tahan, banyak berkorban, peribadi yang kuat, penyabar, memiliki sifat proaktif, perintis, penemu perkara baru dan berani mengambil risiko.

Orang-orang yang lemah, kurang cerdik, lembab, tenggelam dalam rutin harian, pengejar pangkat tinggi dan keuntungan, yang sekadar mengintai-intai atau memang menyambar sedikit keseronokan, tempat mereka di sisi pemimpin-pemimpin tadi ialah platform-platform, jamaah-jamaah Islam yang lain dan institusi-institusi yang diwujudkan. Cukuplah bagi mereka sekadar membahagi-bahagikan senarai orang yang hebat dan elit yang ada pada mereka, untuk menyelinap ke dalam platform, jamaah dan institusi tersebut. Senarai orang hebat dan elit ini berperanan dalam kuasa pentadbiran platform, jamaah dan institusi tadi, di samping memainkan peranan untuk mendekatkan organisasi terbabit dan pendukung-pendukungnya kepada kefahaman, jalan dan objektif jamaah rahsia mereka. Bagi mereka, cara ini akan menghasilkan satu keseragaman umum yang dapat memenuhi tuntutan kepentingan Islam di negara terbabit, tanpa menzahirkan ikatan individu-individu elit itu dalam sebuah jamaah induk yang bersifat rahsia, yang mana hakikat mereka disembunyikan selama-lamanya.

Terdapat pengaruh hawa nafsu dalam perancangan sebegini, kilauan yang memperdayakan orang yang tergesa-gesa, menjadi satu impian yang melubuk di sanubari, sehingga menganggap pandangan mereka itu adalah hasil kesedaran yang sempurna, erti perkembangan yang stabil, kesimpulan pengalaman dan petanda kematangan. Tetapi, analisa secara tenang menzahirkan bahaya hala tuju ini, menampakkan beberapa kemungkinan timbulnya pelbagai masalah tarbiyah, mentaliti dan amali. Bahkan akan mengganggu dan mengelirukan fikrah, malah menggugat neraca iman dan fitrah sehingga tergendala. Sekurang-kurangnya ia merupakan penyelewengan daripada jalan al-Imam al-Banna rahimahullah dan uruf Ikhwan yang diwarisi.

Kami tidak mengatakan al-Imam Hasan al-Banna maksum. Kami juga tidak bermaksud bahawa struktur tanzim, manhaj tarbiyah dan pemikiran dakwah yang dimulakan oleh al-Imam dan dikembangkan oleh pengganti beliau merupakan perancangan terakhir dan penutup kefahaman. Sebaliknya, kami percaya perlunya pengembangan dan tidak memandang struktur tanzim sebagai kudus. Tetapi, setelah umur meningkat, pengalaman di medan semakin mendalam, kami panjangkan renungan, timbangkan hasil-hasil dan menjelajah ke negara Arab dan Ajam, kami dapati bahawa apa yang dibuat oleh al-Imam al-Banna tidak hanya lahir daripada ijtihad dan kefahaman jitu tentang dimensi serta kesyumulan dakwah, juga bagaimana cara untuk membina dan menyebarkannya, semata-mata. Bahkan ia lahir daripada ilham rabbani yang menunjukkan jalan yang betul.

Oleh sebab itu beliau menghimpunkan antara orang intelek dan sibuta huruf, muda dan tua, orang bandar dan orang kampung, pemberani dan pengecut, cerdik dan lembab, kuat dan lemah, kaya dan miskin, berdedikasi dan berkepentingan, lelaki dan perempuan, tergabung dalam satu jamaah yang berusaha mempersembahkan model Islam semampu mungkin, serentak teori dan amali. Semua itu berlaku secara terbuka mempromosi diri, kecuali ketika dikekang tuntutan darurat fasa permulaan dan pengasasan awal, atau ketika suasana ancaman ketegangan yang jarang berlaku.

Amal dakwah, yang syumul dan lengkap, mempunyai banyak bahagian, jenis dan terma, yang mana lebih separuh daripadanya merupakan perkara teknikal yang tidak memerlukan kecerdikan, ketahanan dan kekuatan luar biasa. Ia boleh saja dilaksanakan oleh para pendakwah yang naif, mungkin, dengan spontan dan mudah, dipimpin oleh keringkasan iman fitrah, tetapi pekerjaan itu tetap mempunyai nilai ihsan, itqan dan berkualiti. Pekerjaan itu tidak semestinya mudah bagi seseorang yang bijak lagi kuat dan berani untuk berbuat begitu. Bahkan kemungkinan kelompok pendakwah elit sendiri tidak mampu melakukannya, kerana mereka tidak dicipta untuk itu.

Setiap peribadi yang terbatas kemampuannya, ada tempatnya. Pada dinding dakwah ini ada bata yang diperbuat daripada emas, perak, tembaga, besi dan kaca. Bata emas akan cair kerana kepanasan melampau walaupun ia lebih berat daripada besi empat kali ganda. Besi yang keras pula tiada kilauan dan tidak cantik. Seni-seni tertegak di atas aliran kesamaan dan kepelbagaian warna itu. Begitulah kehidupan tertegak atas perhimpunan pelbagai darjat manusia.

Di dalam jamaah seharusnya berbaris petani di samping doktor, buruh di sebelah jurutera, pelajar dengan guru, wanita di belakang lelaki, sibijak di depan yang kurang bijak, sipemberani berjabat tangan dengan orang yang ragu-ragu, yang kuat mendorong yang lemah, yang cepat menarik yang lembab, kerana semuanya dipermudahkan mengikut tujuan ciptaannya. Tetapi hakikat-hakikat semudah ini kadang-kadang tidak disedari dan orang-orang yang bijaksana terpinga-pinga berdepan dengan rahsia kejadian qadar rabbani dan puncanya. Dalam sejarah kita dan sejarah Islam secara umum terdapat kisah-kisah mengagumkan dan peristiwa-peristiwa pelik yang menyingkap keindahan pembahagian qadar dan peranan. Dalam kisah-kisah itu (difahami) terdapat larangan agar tidak memandang sepi penyertaan orang yang kusut masai berkain buruk serta mengalu-alukan orang yang hanya kenal dua huruf.

Tentang bicara lalu, yang menitik beratkan penyertaan peribadi yang kuat lagi cerdik, di dalam Muntalaq atau al-Masar atau dalam buku ini, ia merupakan kelebihan yang tidak dipersoalkan dan difahami dengan sebaiknya, atau ia adalah wasiat fasa pengasasan, kerana terdapat dalam fasa tersebut situasi yang kritikal. Manakala selepas fasa itu, pintu dakwah sentiasa terbuka bagi sesiapa yang datang dengan keikhlasan. Berapa ramai pendakwah yang berada dalam saf paling akhir, yang mana kalau dia tidak hadir tiada siapa yang akan bertanya, telah mencoret kisah-kisah keberanian. Apabila niat ikhlas, amalan akan diberkati. Huruf-huruf daripada kitab iman, qadar dan keberkatan ini tidak dikenali selain orang yang tenggelam dalam kolam; kolam pengorbanan dakwah.


Akhir Perjalanan Gerakan Dakwah....

p/s: artikel ini adalah tulisan al Fadhil Ustaz Farid Nu'man. Materi ini pernah saya syarahkan di awal tahun lepas bagi memperingati ikhwah sekalian akan bahaya kehancuran sebuah gerakan dakwah. Semoga kita mengambil iktibar di atas segala kejadian yang berlaku dan kehadiran artikel ini adalah sebuah muhasabah agar sejarah tidak berulang. Hakikatnya, sejarah adalah peristiwa yang sentiasa berulang ulang. Barangsiapa yang tidak memahami sejarah, dia akan dihukum oleh sejarah.

Mukadimah

Setiap umat ada ajalnya. Al Quran yang mulia telah menceritakan umat-umat terdahulu yang dibinasakan Allah Azza wa Jalla , lantaran sikap mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah, melakukan penyimpangan, menghalalkan segala cara, dan perlawanan terhadap da’wah para Rasul yang mulia. Jika ada yang mengatakan, tidak sepantasnya kaum para pembangkang dianalogikan dengan kaum pergerakan Islam. Jawabannya adalah sunatullah kehidupan berlaku bagi siapa saja. Sunatullah tidak pernah memilih kepada siapa dirinya diberlakukan. Ia akan terjadi jika syarat-syaratnya terpenuhi. Ia akan terjadi dan akan lebih cepat terjadi, jika manusia itu sendiri yang mengoleksi dan mengumpulkan segala sebab-sebabnya. Tak ada jaminan dari siapa pun, bahwa sebuah pergerakan Islam akan abadi.

(Kaum) Tsamud telah mendustakan (rasulnya) karena mereka melampaui batas, ketika bangkit orang ya paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah (Saleh) berkata kepada mereka: ("Biarkanlah) unta betina Allah dan minumannya." Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah), da Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu. (QS.AsySyams:11-15)

Kesalahan, pembangkangan, penyimpangan, dan sikap mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, bukan hanya monopoli kaum Tsamud, atau ’Ad, atau kaum yang telah Allah binasakan lainnya. Selaku manusia, para aktifis Islam yang sejatinya erat dengan nilai Islam, pemikiran Islam, dan solusi Islami, justru di tangan merekalah da’wah itu roboh. Karena mereka melakukan penyimpangan yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang dibinasakan, yang beda hanya penamaan dan pembahasa-an, adapun bentuk, dampak, dan tujuannya sama. (Mukhtalifah al Asma wal lughah Muttahidah al Asykal wal Aghrad)

Beberapa oontoh dalam scoup individu, contoh pribadi-pribadi yang telah berakhir di jalan da’wah telah banyak. Mulai dari tokoh besar, hingga kawan kita sendiri. Mulai zaman dulu sampai saat ini, bahkan akan datang. Washil bin ’Atha dan Amr bin ’Ubaid, dahulu mereka adalah Ahlus Sunnah, namun lenyap dari barisan Ahlus Sunnah lantaran penyimpangan pemikirannya.

Abad ini, ada Jamal Abdul Nashir yang lenyap dari jalan da’wah, lantaran syahwat kekuasaannya. Bahkan ia berbalik memusuhi da’wah dengan serangan yang melebihi perbuatan orang kafir. Masih banyak contoh lainnnya. Mereka telah ”berakhir” sebelum ajal biologisnya tiba.

Dalam scoup komunitas, kita memiliki contoh yang tidak jauh dari perjalanan sejarah bangsa ini, Masyumi. Berakhirnya kisah Masyumi, bukan hanya karena dibubarkan oleh Soekarno. Tetapi, ada sebab rasional lainnya yang menunjukkan bahwa sunatullah tetap berlaku bagi siapa saja, walau ia gerakan da’wah.

Masyumi telah melupakan nukbawiyah (pengkaderan) dengan arti sesungguhnya. Kader yang mampu melanjutkan perjuangan pendahulu dan ideolognya. Walau orang-orangnya ada, namun ia telah hampa. Bahkan ketika Masyumi dibubarkan, tokoh besarnya yakni Muhammad Natsir Allahu Yarham masih hidup hingga beberapa dekade pasca pembubaran Masyumi. Selain itu Masyumi juga gagal dalam meredam konflik internal, antara kaum tradisionalis dan modernis. Hingga akhirnya Nahdhatul Ulama memutuskan keluar dari Masyumi, yang diakui cukup melemahkan langkah perjuangan mereka.

Saat ini, kebesaran Masyumi mirip kegagahan Dinosaurus yang punah, yang kerap kita kisahkan ke anak-anak kita. Mereka penasaran dengan Dinosaurus, ingin melihat dekat, tetapi yang ada hanya fosilnya saja, itu pun tidak utuh, atau di museum. Ada pula kelompok umat Islam yang ingin mengembalikan romantisme kejayaan Masyumi, tapi mereka sudah gagal sebelum berjalan. Masing-masing kelompok mengaku pewaris sah Masyumi. Akhirnya, kita benar-benar melihat bahwa Masyumi telah menjadi fi’il madhi yang tidak mungkin menjadi fi’il mudhari.

Inilah sebab-sebab itu ada beberapa sebab dari sekian banyak sebab berakhirnya perjalanan da’wah sebuah pergerakan Islam. Sebab-sebab ini, jika memang ada pada komunitas da’wah, maka sudah sepantasnya dicari solusi yang tepat, jitu, dan cepat, bahkan harus lebih cepat dari menjalarnya sebab-sebab tersebut.

Kadang harus tegas, kalau memang itu diperlukan, ini jika memang kita lebih memilih kelanggengan jamaah dibanding berbasa-basi dengan masalah dan problem maker -nya. Kita tidak meragukan keshalihan dan kealimannya, tetapi jamaah punya fatsun (tata krama) aturan main yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.

Dihadapan itu, semua anggota jamaah dan pimpinannya adalah sama, tak ada orang kuat, anak emas, atau putra mahkota. Sebab, Rasulullah Shallallahu ’Alaihi wa Sallam sendiri yang akan memotong tangan Fathimah, jika puterinya itu mencuri.
Dahulu, Ustadz Hasan al Hudaibi Rahimahullah mengusulkan kepada Hai’ahTa’sisiyah untuk memecat lima anggotanya dan mengeluarkan keputusan tersebut. Lalu, Syaikh Hasan al Hudaibi berkata: Sesungguhnya mereka dipecat bukan karena cacatnya pemahaman agama mereka. Bisa jadi mereka lebih baik dari kita. Tetapi jamaah punya aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Mereka menentang keputusan ini, tetapi barisan akhirnya kembali stabil.
Syaikh Ahmad Hasan al Baquri menerima jabatan menteri dari Jamal Abdul Nashir tanpa izin Ustadz Al Hudaibi, lalu Ustadz Al Hudaibi bertanya :
Mursyid : Apa tindakan Anda?
Al Baquri : Saya mengundurkan diri dari Maktab al Irsyad.
Mursyid : Lalu apa lagi?
Al Baquri : Saya mengundurkan diri dari Hai’ah Ta’sisiyah.
Mursyid : Lalu apa lagi?
Al Baquri : Saya mengundurkan diri dari Ikhwanul Muslimin.
Mursyid : itulah solusinya.
Kemudian Ustadz Hasan al Hudaibi mengunjunginya dikementrian waqaf dan mengucapkan selamat kepadanya.
Benarlah Abu Tamam ketika dia berkata: Pedang lebih pandai membawa berita daripada buku-buku Ketajamannya membedakan kesungguhan dan main-main.

1. Timbulnya Perselisihan dan Perpecahan Pada Jajaran Pimpinan

Inilah sebab pertama dan paling membahayakan. Potensi berselisih dan bahaya laten berpecah pasti ada pada setiap perkumpulan manusia. Sebab, mereka adalah kumpulan dari berbagai suku, latar belakang hidup, budaya, pemikiran, keinginan, bahkan motivasi, ditambah lagi emosi dan hawa nafsu. Tak ada satu pun yang selamat dari bahaya laten ini, dan sejarah umat ini telah berkali-kali melewatinya, begitu pula dalam perjalanan dan pasang surut gerakan Islam. Padahal mereka tahu, persaudaraan adalah saudara bagi keimanan, dan perpecahan adalah saudara bagi kekufuran.

Bahaya lebih besar, jika yang mengalami perpecahan adalah jajaran pimpinannya. Pasca wafatnya H.O.S Cokro Aminoto, SDI (Syarikat Dagang Islam) yang pada masa beliau dua kali ganti nama menjadi SI (Syarikat Islam) dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) tak ada lagi tokoh bisa menyatukan PSII. Tak ada yang mampu meredam konflik, tak ada yang se-berwibawa H.O.S Cokro Aminoto, karena tak ada kaderisasi. Akhirnya, terpecahlah menjadi SI putih dan SI merah, yang belakangan menjadi bibit lahirnya PKI (Partai Komunis Indonesia ).

Sungguh, tidak sama dahsyatnya goncangan perpecahan tingkat elit, dibanding perpecahan tingkat akar umput. Maka, hendaknya kita menghilangkan rasa dengki, dendam, iri, hasad, cari muka dan menjilat, dan sifat buruk lainnya yang biasa menjadi penyakit yang menyerang sebagian pimpinan organisasi apapun.

Imam Hasan al Banna Rahimahullah berkata: Ukhuwah adalah saudara keimanan, dan perpecahan adalah saudara kekufuran; kekuatan yang pertama adalah kekuatan persatuan, tak ada persatuan tanpa rasa cinta, dan sekecil-kecilnya cinta adalah lapang dada, dan yang paling tinggi adalah itsar (mendahulukan kepentingan saudara).

Barangsiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka merekalah orang-orang yang berjaya. (QS. Al Hasyr: 9)

Al Akh yang benar akan melihat saudara-saudaranya yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, karena ia jika tidak bersama mereka, tidak akan dapat bersama yang lain. Sementara mereka jika tidak bersama dirinya, akan bisa bersama orang lain. Dan sesungguhnya srigala hanya akan memangsa kambing yang sendirian. Seorang muslim dengan muslim lainnya laksana satu bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Dan orang-orang beriman baik laki-laki dan perempuan, satu sama lain saling tolong menolong diantara mereka . Begitulah seharus kita. (Al Imam Asy Syahid Hasan al Banna, Majmu’ah  ar Rasail , hal. 313. Al Maktabah At Taufiqiyah )

Bagaimana mungkin pemimpin mendapatkan rasa cinta dan ketaatan dari prajuritnya, jika sesama mereka sendiri tidak saling mencintai dan melanggar aturan jamaah. Ketiadaan rasa cinta dan taat dari jundiyah terhadap qiyadahnya, merupakan min asyratis sa’ah (di antara tanda-tanda kebinasaan) bagi gerakan tersebut Seharusnya kita mengingat: Aku mencintaimu, jangan kau tanya mengapa Aku mencintaimu, itu adalah iman dan agama.

2. Gerakan Pengacau Jamaah

Ini penyebab selanjutnya yang tidak kalah bahayanya. Gerakan ini bisa saja terlahir dari permasalahan kecil, yakni tidak terakomodasinya sebuah ide, pendapat, atau pemikiran. Sayangnya sang shahibul fikrah, tidak menerima kenyataan itu dan dia pun fanatik dengan pendapatnya. Dia merasa diremehkan dan tidak dihargai, lalu dia telan sendiri perasaan itu, tanpa melakukan komunikasi dengan ikhwah lain. Di tambah lagi, adanya kran komunikasi yang mampet diatasnya, Sehingga ia tidak memiliki saluran, maka meledaklah menjadi sebuah kekesalan dan pembangkangan, baik terselubung atau terang-terangan. Kemungkinan paling buruk adalah ia keluar dari jamaah dan menciptakan komunitas sendiri yang menjadi rival. Contoh seperti ini tidak sedikit.

Ketahuilah dan sadarilah, gerakan pengacau tidak selalu dalam bentuk oposan, bisa jadi justru wal ’iyadzubillah - mereka berada di dalam lingkaran jajaran para pimpinan dan pemegang ke bijakan. Ini lebih bahaya, sebab biasanya akan menjadi untouchable man dan kuat pengaruhnya terhadap arah angin kebijakan. Ada di antara mereka yang menggunakan kepintarannya untuk memanfatkan keluguan kawan-kawannya dan atasannya sendiri. Ditambah lagi, mereka benar-benar menikmati doktrin ”tha’ah wa tsiqah bil qiyadah” dari para kadernya, sementara al fahmu, al ikhlas, al amal, al jihad, al tadh-hiyah yang seharusnya didahulukan, tidak mendapatkan porsi yang adil. Sungguh tsiqah bil qiyadah adalah wajib, namun dengan ilmu, sebab Allah Ta’ala berfirman:

”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.” (QS. Al Isra : 36)

Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah. (QS Muhammad: 19)

Allah Ta’ala memerintahkan faham terlebih dahulu, fa’lam (maka ketahuilah), sebelum Dia memerintahkan keimanan kepadaNya, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah selain Allah. Inilah yang menyebabkan Imamuna, Syahidul Islam Hasan al Banna Rahimahullah menjadikan al fahmu (pemahaman) sebagai rukun pertama dari arkanul bai’ah . Namun anehnya banyak di antara kita yang mendengarkan dengan setia, mengikuti mereka (pengacau jamaah), bahkan terkagum-kagum dengan permainan kata mereka. Lalu menganggap mereka di atas kita dalam hal al fahmu. Sungguh, kita seperti seorang anak SD yang memandang mahasiswa setinggi langit, padahal seorang Profesor akan memandang mahasiswa sebagai anak SD.

Kelompok ini mirip dengan apa yang Allah Ta’ala firmankan tentang gerakan pengacau dalam Perang Tabuk: ”Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas maju ke muka di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim.” (QS. At Taubah: 47)

Mereka hakikatnya pengacau dan perusak barisan jamaah, tetapi di antara kita ada yang menjadi pendengar setia mereka, menjadi muqallidin dan muta’ashibin. Karena mereka ”pengacau” ini- adalah saudara, kawan, dan guru kita sendiri Allahul Musta’an Allah Ta’ala memberikan peringatan: ”Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga.” (QS. An Nur: 11)

Dan janganlah Engkau mematuhi orang Yang Kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran Kami di Dalam Al-Quran, serta ia menurut hawa nafsunya, dan tingkah-lakunya pula adalah melampaui kebenaran. (QS. Al Kahfi: 28)

Semoga Allah Ta’ala melindungi da’wah ini dari tiga golongan manusia, pertama, ifrath –nya kaum oposan internal (kader) yang mengkritik karena kebencian (skeptis) dan apriori, di dalam mengkritik, di luar membongkar aib jamaah. Persis pengamat sepak bola. Kedua, semoga Allah juga melindungi da’wah ini dari tipu daya para oportunis dan petualang politik yang tidak manhaji.. ketiga, semoga Allah Ta’ala juga menjaganya dari orang-orang yang diam dan apatis.

Berkata Ali ad Daqaq, Sakit anil haq, syaithanul akhras (Diam saja tidak menyampaikan kebenaran, adalah setan bisu. Sungguh jundiyah muthi’ah (prajurit yang taat) hanya akan lahir di tangan qiyadah muhklishah (pemimpin yang ikhlas).

3. Ambisi Pribadi Atau Kelompok Terselubung dan Kuat

Komitmen da’wahnya bukan karena Allah Ta’ala tetapi ar ri’asah wa syuhrah (Kedudukan dan ketenaran). Ia semangat da’wah karena itu. Manusia bisa saja, dikelabuhinya, kita tertipu dari segala sepak terjangnya selama ini.Tetapi Allah Ta’ala tidak pernah tertipu, cepat atau lambat ambisinya ini akan terbongkar di hadapan manusia, seiring dengan perilakunya yang semakin menjadi-jadi. ”Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya." (QS. Al Kahfi: 110)
Ada pula yang memiliki ambisi secara vulgar, ia lebih gentle , masih bisa di antisipasi dan di ’ilaj . Tetapi yang terselubung, mereka lebih sulit diraba sebab kita tidak tahu isi dada manusia. Da’wah ini tidak butuh manusia yang ambisinya dunia, baik terselubung atau terang-terangan.
Dari Abu Musa al Asy’ari Radhiallahu ’Anhu, dia berkata: Aku bersama anak pamanku mendatangi Rasulullah Shallallahu ’Alaihi wa Sallam. Salah seorang berkata: ”Wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai pemimpin atas sebagian tanggung jawab yang telah Allah berikan kepada Anda, dan yang lain juga minta demikian. Lalu Rasulullah bersabda: Demi Allah seseunguhnya kami tidak akan menyerahkan kepemimpinan kepada orang yang meminta dan berambisi untuk mendapatkannya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Imam Hasan al Banna berkata, Begitulah yang pernah terjadi ketika sekelompok orang enggan berbai’at kepada Rasulullah Shallallahu ’Alaihi wa Sallam , kecuali jika mereka nanti mendapatkan kekuasaan dari beliau jika kelak Islam menang. Pada waktu itu Rasulullah hanya menyatakan bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan kepada siapa saja yang dikehendaki dari hamba-hambaNya. Sesungguhnya kemenangan akhir selalu menjadi milik orang-orang bertaqwa. ( Al Imam Asy Syahid Hasan al Banna, Majmu’ah ar Rasail , hal. 13. Risalah Da’watuna. Al Maktabah at Taufiqiyah )

Ya, selalu ada manusia di setiap masa, yang bergabung dengan barisan da’wah dengan tujuan dunia, karena ghanimah, popularitas, dan lainnya, tetapi jika tidak ada tawaran dunia, mereka akan mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang dibuat-buat bahkan sampai bersumpah-sumpah. Mirip dengan yang Allah Ta’ala gambarkan dalam Al Quran : ”Kalau apa yang engkau serukan kepada mereka (Wahai Muhammad) sesuatu yang berfaedah yang mudah didapati, dan satu perjalanan yang sederhana (tidak begitu jauh), niscaya mereka (yang munafik itu) akan mengikutmu; tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh dan berat bagi mereka. dan mereka akan bersumpah Dengan nama Allah Dengan berkata: "Kalau Kami sanggup, tentulah Kami akan perg bersama kamu". (dengan sumpah dusta itu) mereka membinasakan diri mereka sendiri, sedang Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka itu orang-orang yang berdusta (tentang tidak sanggupnya mengikutmu).” (QS. At Taubah: 42)

4. Hilangnya Budaya Munashahah (Saling Menasihati)

Orang yang matang kepribadiannya tidak bergembira karena pujian Dan tidak goncang karena nasihat-nasihat. Nasihat adalah obat, umumnya obat adalah pahit. Tak ada manusia yang menyukainya, namun ia berfungsi menyembuhkan penyakit, jika tepat sasaran dan takarannya. Pujian adalah manis bagaikan sirup. Manusia sangat menyukai yang manis-manis, tetapi beragam penyakit dikemudian hari tengah menanti: sariawan, kencing manis, dan lain-lain, jika berlebihan mengkonsumsinya. Maka, jadilah pertengahan. Pilihlah yang pertengahan, pilihlah yang pertengahan, kalian akan berhasil dalam menyampaikan. (HR. Bukhari no. 6316)

Nasihat yang baik yang dilakukan dengan cara baik, akan mampu menyadarkan yang bingung, mengingatkan yang lupa, dan membangunkan yang tertidur. Tetapi, terlalu banyak nasihat, ia akan menyangka dirinya ”tertuduh”, sesak nafas, dan sempit hati. Walau ia menyadari bahwa nasihat ada karena perilakunya sendiri. (celakanya, jika ada yang tidak merasa bersalah). Akhirnya, ia melakukan pembelaan dan serangan balik, bahkan sangat sengit. Baginya nasihat adalah serangan, hinaan, dan pembunuhan karakter. Apalagi, ia manusia bertipe banyak bicara. Oleh karena itu, perlu kiranya nasihat diberikan sesuai kebutuhan, kadar, dan cara yang bijak dan hujjah yang mendalam. Selain juga memperhatikan posisinya dalam sebuah komunitas. Jika ini tidak diperhatikan, maka ia menjadi bukan apa-apa.

Tidaklah engkau perhatikan pedang akan turun derajatnya Jika dikatakan ia berasal dari kayu. Pujian yang pas, yang layak kepada penerimanya, akan mampu memotivasi untuk beramal, memompa semangat untuk bekerja, dan itu merupakan balasan kebaikan yang Allah Ta’ala segerakan untuknya didunia. Tetapi kebanyakan pujian, akan membuatnya terlena, terpedaya, dan sombong, seakan tak ada cela dalam dirinya, sebab hanya pujian dan sanjungan yang selalu ia dapatkan. Selain itu, ia menjadi pribadi yang tidak siap dikritik (nasihat), dan tidak sensitif terhadap kesalahan yang dibuatnya.

Bukan karena ia tidak punya salah, melainkan tak ada manusia berani ”menyentuh” wilayah kesalahannya, di tambah lagi ia adalah tokoh dan punya banyak pendukung fanatiknya. Rasulullah pernah mendengar seseorang memuji langsung di depan orang yang dipuji tersebut. Maka beliau bersabda, ”Celakalah engkau, karena engkau sama dengan menebas pundak sahabatmu. (HR. Bukhari no. 2610, 5922. Muslim no. 7450, 7451)

Wal hasil, manusia membutuhkan nasihat dan pujian. Keduanya mampu mematangkan dan mendewasakan perilaku. Manusia tidak selamanya sehat, sehingga ia butuh obat. Manusia juga tidak selamanya sakit, sehingga ia layak menikmati yang enak-enak. Maka, jika datang nasihat untuk kita, pandanglah itu sebagai obat, walaupun pahit, mungkin dia mengetahui penyakit dalam diri kita, yang kita tidak ketahui. Jangan tergesa-gesa kita menganggapnya musuh, atau anggapan dia sudah berubah, tidak lagi bersama jamaah, belum paham kejamaahan, tidak tsiqah dan taat dengan qiyadah, dan istilah lainnya yang menunjukkan ketidakmampuan kita sendiri dalam menunjukkan kebenaran. Memang, ini agak sulit untuk menerimanya, apalagi bagi kita yang terbiasa mendapat pujian. Jika datang pujian, maka katakanlah hadza min fadhlli rabbi (ini adalah karunia dari Tuhanku), lalu berdoalah, Allahummaj ’alni khairan mimma ya’lamun, wa ’afini mimma la ya’lamun. (Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik dari apa-apa yang mereka ketahui, dan maafkanlah aku dari apa-apa yang mereka tidak ketahui tentang diriku).

Kau mengharapkan pendidik yang tidak memiliki cela sedikit pun Padahal tidak ada bakhur (bakaran) yang semerbak wanginya, melainkan ia juga berasap Kita tidak pungkiri, bahwa manusia umumnya tidak menyukai nasihat, namun menyukai sanjungan. Barang kali itu sudah dari ”sononya” Namun, yang pasti, bagi yang berpikir positif, nasihat dari siapapun kepada kita adalah baik. Jangan mengira ”musuh” bagi orang yang menasihati kita. Justru saudara yang baik adalah yang mau meluruskan kita, manakala salah.

Bisa jadi, musuh tersembunyi kita adalah orang yang menjerumuskan kita dengan segala macam pujiannya, sehingga membuat kita lupa. Sampai-sampai, kesalahan kita yang fatal pun, tetap dipujinya, minimal dia mendiamkannya. Janganlah kita seperti pepatah Arab jahiliyah, ” Bela-lah saudaramu, yang benar atau yang salah.” Lalu, oleh Rasulullah Shallallahu ’Alaihi wa Sallam dirubah menjadi ”Tolonglah saudaramu, baik yang menzalimi atau yang dizalimi. Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Adz Dzariyat (51): 55)
Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, (QS.AlGhasyiah(88):21-22)

Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad Dary Radhiallahu ’Anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu ’Alaihi wa Sallam bersabda: ’Agama adalah nasihat’, Kami berkata: Untuk Siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda: ”Untuk Allah, untuk KitabNya, untuk RasulNya, untuk para imam kaum muslimin, dan orang-orang umum dari mereka.” (HR. Muslim. Lihat Imam an Nawawi, Riyadhus Shalihin , Bab Fi An Nashihah , hal. 72, hadits no. 181. Maktabatul Iman, Manshurah, Tanpa tahun. Lihat Juga Arbain an Nawawiyah , hadits no. 7, Lihat juga Imam Ibnu Hajar al Asqalany, Bulughul Maram, Bab At targhib fi Makarimil Akhlaq, hal. 287, hadits. No. 1339. Darul Kutub al Islamiyah.1425H/2004M)

Semoga Allah Ta’ala merahmati Sayyidina Umar Radhiallahu ‘Anhu ketika ia berkata, Semoga Allah merahmati orang yang mau menunjuki aibku kepadaku. Imam Abu Hanifah pernah menegur seorang anak kecil yang sedang bermain-main di jalan yang tergenang air, “Wahai ghulam, hati-hati terjatuh, nanti pakaianmu kotor,” Anak kecil itu balas menegur Imam Abu Hanifah, “Wahai Imam, Anda juga hati-hati, jangan sampai terjatuh. Sebab jatuhnya seorang ulama, maka jatuhlah langit dunia.” Mendengar itu Imam Abu Hanifah jatuh pingsan.

Budaya saling menasihati ( munashahah ) pada masa sahabat dan para Imam, begitu hidup. Satu sama lain bisa saling menjaga jika ada yang lalai, dan saling mengingatkan jika ada yang lupa. Sehingga kehidupan berjamaah mereka sangat dinamis dan hidup. Tak ada satu pun yang tidak butuh nasihat. Bagi mereka, munashahah merupakan sarana kontrol yang efektif setelah muraqabatullah. Namun ketika budaya ini telah hilang, nasihat dianggap ancaman, tidak tsiqah, tidak taat, dan bentuk kecurigaan lainnya, maka hilanglah rahmat pada komunitas tersebut.

Budaya munashahah menjadi hilang lantaran dua jenis manusia, yakni manusia keras kepala yang selalu merasa benar, dan manusia apatis yang tidak peduli terhadap saudaranya (sikap elu-elu, gue-gue). Jenis manusia pertama ibarat cermin yang ditimpa air, tak ada bekas sama sekali nasihat yang ia peroleh. Bahkan, ia telah memiliki jawaban jika ada orang yang hendak menasihatinya. Baginya nasihat adalah ancaman dan celaan.

Sedangkan jenis manusia kedua, ibarat patung yang sama sekali tidak merasa terganggu dengan keadaan dan kerusakan sekitarnya, betapa pun besarbahaya yang mengancam dirinya. Ia tetap diam! Nah, ketika nasihat tidak hidup, maka kezaliman, penyelewengan, pelanggaran, maksiat, akan bebas bergerak dan terus melaju tanpa ada yang membendungnya. Halal haram tidak dipedulikan. Bahkan bisa menjadi budaya baru yang kelak dianggap benar, karena tak ada satu pun yang berani menyentuhnya, apalagi menegurnya. Ketika ini sudah terjadi dalam sebuah pergerakan Islam, gerakan apa pun, maka hakikatnya ia telah mati, ia telah mati sebelum ajal biologisnya tiba.

Sebab, akal sebagai sarana berfikir dan nurani sebagai sumber al furqan tidak lagi mereka miliki, atau minimal -tidak digunakan. Akhirnya, komunitas tersebut tetap ada nama dan anggotanya, tetapi tidak ada pengaruh baiknya, tidak ada dampak keshalihan bagi pengikutnya “apalagi masyarakatnya?. Sebab, ia memiliki masalah besar lantaran perilakunya sendiri, kekalutan internal yang tidak mampu diredam. Hingga, perlahan namun pasti, masyarakat mencibir dan melupakan eksistensi mereka. Lalu menghapus mereka dari ingatan dan perjalanan sejarah kehidupan bangsa mereka mungkin masih ada, tetapi dalam buku kisah kaum-kaum terdahulu yang telah Allah Ta’ala lenyapkan, semoga menjadi renungan bersama.

Ya Allah Ya Rabb lindungilah kami sebagaimana Engkau telah lindungi para pejuang sebelum ini jadikanlah perkumpulan ini perkumpulan yang Kau rahmati dan Kau berkahi Tiada Daya dan Kekuatan melainkan dariMu, cukuplah Kau tempat kami bertawakkal dan meminta pertolongan dari segala ancaman yang nampak atau tersembunyi, Engkaulah sebaik-baiknya pemimpin dan penolong, dan tempat mengadu, ketika tidak tersisa lagi tempat mengadu ..Shalawat dan Salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah dan para sahabatnya, wa akhiru da’wana ’anil hamdulillahi rabbil ’alamin.

Wallahu ’Alam wa Lilahil ’Izzah

sumber asal artikel DI SINI

Friday, October 08, 2010

Bekal Ikhtilaf

p/s: materi ini saya sampaikan kepada adik adik yang baru mengikuti program tarbiyah, kerana terdapat kelompok yang mendakwa hanya mereka yang layak diikuti oleh faktor mereka lebih lama dan lebih syumul. Mereka juga dipaksa untuk memberi bai'ah kepada kelompok ini walaupun baru 2 atau 3 kali mengikuti usrah mereka. Sesungguhnya dakwah kita ialah illallah, bukan kepada individu atau mana mana jemaah. Jemaah hanyalah wasilah (jalan) untuk kita mendapat redhaNya. Apa salahnya jika mereka tidak memilih jemaah kita, parti kita, NGO kita tetapi mereka tetap memilih Islam?

Bekal Ikhtilaf

Pengertian Ikhtilaf

Ikhtilaf, dalam istilah lain mukhalafah, iaitu perbedaan cara pandang antara satu orang dengan orang lain baik dalam perkataan mahupun perbuatan. Kata kata al-khilaf (berbeza) lebih umum maknanya dibanding adh-dhid (berlawanan). Sebab, dua hal yang berlawanan pasti berbeza, tetapi tiap tiap yang berbeza belum tentu berlawanan.

Faktor Faktor Kewujudan Perbezaan Pendapat

Faktor Akhlaq
 1. Kagum dan Bangga dengan pendapatnya sendiri
 2. Buruk sangka terhadap yang lain dan menuduh tanpa bukti.
 3. Egoisme dan menurut hawa nafsu
 4. Fanatisme terhadap kelompok/orang/mazhab/parti
 5. Ikhtilaf seperti ini adalah terlarang.

Faktor pemikiran

Perbezaan sudut pandang dalam:
 1. Masalah Ilmiah
 2. Masalah Amaliyah
 3. Penilaian terhadap berbagai disiplin ilmu seperti ilmu kalam, tasawuf, falsafah, fiqh mazhab.
 4. Penilaian terhadap peristiwa sejarah dan tokohnya.

Landasan Menyikapi Perbezaan Pendapat

Landasan Pemikiran
 1. Perbezaan pendapat dalam masalah furu’ adalah suatu kemestian
 2. Mengikut manhaj pertengahan dan meninggalkan berlebih lebihan di dalam agama.
 3. Mengutamakan muhkamat bukan mutasyabihat
 4. Tidak memastikan dan menolak dalam masalah ijtihad
 5. Menelaah perbedaan pendapat di kalangan ulama
 6. Membatasi pengertian dan istilah (cth:iman, kafir dsb)
 7. Perhatian terhadap masalah besar umat Islam
 8. Bekerjasama dalam hal yang disepakati
 9. Bertolak ansur dalam hal hal yang diperselisihkan
 10. Menahan diri dari mengkafirkan orang yang mengucap ‘la illa ha illa allah’

Landasan Akhlak
 1. Ikhlas dan terbebas dari nafsu
 2. Meninggalkan fanatisme individu, mazhab, jemaah
 3. Bersangka baik pada yang lain
 4. Tidak menyakiti dan mencela
 5. Menjauhi perdebatan dan permusuhan sengit
 6. Dialog dengan cara yang lebih baik
 7. Kita tidak setuju terhadap seseorang atau jemaah yang mendakwa diri bebas dari kesalahan dalam urusan urusan ijtihad
 8. Kita mencari kebenaran baik disampaikan lisan kita atau lisan orang lain
 9. Kita tidak mencari cari kesalahan orang/jemaah lain untuk menjauhkan manusia dari mereka.
 10. Kesepakatan dalam pokok pokok manhaj tidak bererti sepakat dalam cabang cabangnya
 11. Menafsirkan apa yang dikatakan orang yang berbeza dengan kita dengan versi yang menguntungkannya dan hendaknya kita menghimpun semua yang diucapkannya di dalam satu persoalan yang sama.
 12. Kita menghormti ulama tetapi tidak mengultuskan mereka.

Kepelbagaian Jemaah

Perpecahan Umat bukan Kelaziman

 1. 3:105
 2. 30:31-32
 3. “Penyakit umat terdahulu telah menjangkit pada kalian. Kedengkian dan Permusuhan. Permusuhan adalah pencukur, yang aku maksudkan bukanlah pencukur rambut, tetapi pencukur agama. Demi Dzat yang diriku berada di tengahNya, kalian tidak akan masuk syurga sehingga kalian beriman, dan tidak beriman sehingga saling mencintai.” (HR Tirmidzi)

Persatuan Umat adalah Kewajiban

“Bacalah Al Quran selama bacaan itu dapat menyatukan hati kalian, tetapi jika berselisih maka hentikanlah bacaan itu.” (Muttafaq ‘Alaih)

Fenomena Ta’adud Jemaah

“ Hati saya juga tidak resah jika gerakan kebangkitan Islam mempunyai pelbagai aliran sekolah, kumpulan dan jemaah. Setiap mereka mempunyai manhajnya yang tersendiri untuk berkhidmat kepada Islam dan bekerja memperkukuhkannyadi muka bumi. Mereka melaksanakannya mengikut objektif dan pendidikan yang ditetapkan, cara dan peringkat- peringkat yang ditentukan, serta berdasarkan kepercayaan kepada pelaksananya sama ada dari segi kekuatan, sifat amanah, kelayakan dan keikhlasan mereka. Satu tindakan berpemikiran cetek jika saya mengajak mereka kepada sebuah jemaah atau gerakan yang menggabungkan semua aktivis Islam dalam satu sistem dan di bawah satu kepimpinan. Ia juga merupakan sikap tamak yang tidak bertempat.”
(Yusuf Qardhawi, Mukadimah Fiqh Ikhtilaf)

“Penyertaan ke dalam sesebuah jamaah adalah pilihan. Berdasarkan ijtihad seseorang. Bukan suatu kewajipan agama. Tiada dalil sarih yang mewajibkannya. Apa yang diwajibkan ialah tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Jalan tolong menolong itu luas. Bukan sekadar mengisi borang ahli. Justeru, ramai ulama antarabangsa zaman ini tidak terikat dengan peraturan mana-mana kumpulan, bahkan tidak menyertainya pun.

Sikap sempit hanya membunuh keupayaan umat untuk berdakwah. Sehingga hari ini, belum siapa dapat membuktikan bahawa hanya jamaah tertentu yang dapat menjadikan Islam dilaksanakan sepenuhnya. Bermula dari akidah sehingga syariat dan akhlak. Maka tiada siapa boleh menyebut bahawa, kaedah ‘sesuatu yang tidak dapat disempurnakan perkara wajib melainkan dengannya, maka juga menjadi wajib’ itu merujuk kepada jamaahnya. Lantas ia mendakwa Islam yang tulen tidak dapat dilaksanakan melainkan dengan menyertai jamaahnya, maka penyertaan ke dalam jamaahnya menjadi wajib. Ini adalah dakwaan tanpa bukti”
(Dr Asri Zainal Abidin, Mantan Mufti Perlis, Pensyarah USM di dalam artikel beliau “Antara Jemaah dan Dakwah”)

Jama’atul Muslimin

“Hudzaifah al Yamani ra bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan. Beliau berkata: Apa yang engkau perintahkan kepadaku bila keadaan itu aku jumpai, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab: Engkau ikutilah Jama’atul Muslimin dan Imamnya.”

Adakah Jama’atul Muslimin ketika ini?

Dalam Al-Mu’jam al-Wasith, menurut bahasa Jamaah diartikan sebagai ”Sejumlah besar manusia”, atau ”sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama”. Sedangkan menurut syari’at berdasarkan hadist nabi melalui penelitian imam asy-Syatibi adalah:

1. Jama’ah adalah para penganut Islam apabila bersepakat atas suatu perkara, dan para pengikut agama lain diwajibkan mengikuti mereka
2. Masyarakat umum dari penganut islam
3. Kelompok ulama mujtahidin
4. Jamaah ialah Jama’atul Muslimin apabila menyepakati seorang Amir
5. Para sahabat Rasulullah secara khusus2

Jama’atul Muslimin mempunyai kedudukan yang mulia dalam syari’at islam, sangat banyak ayat-ayat dan hadith yang menunjukkan urgensi dari sebuah jama’atul muslimin, sekaligus menunjukkan risiko yang harus ditanggung oleh umat ini ketika tidak berada dalam satu jama’ah, seperti Ali Imran: 103 dan 105; ar-Rum 31-32; Thaha: 94; dll.

Pernyataan yang muncul sekarang: adakah wujud Jama’atul Muslimin di dunia dewasa ini? Berdasarkan definisi-definisi tersebut, kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa Jama’atul muslimin sekarang ini tidak ada lagi. Yang ada hanyalah Jama’ah dari sebagian kaum muslimin (Jama’atul minal Muslimin), dan Negara sebagian dari kaum Muslimin, bukan Negara Kaum muslimin.
(Husin Ali Jabir, Menuju Jama’atul Muslimin)

Baiat yang Wajib hanya untuk Khalifah

“Tiada perselisihan pendapat bahawa bai’at umum- yang diberikan untuk memimpin seluruh umat Islam, yang membawa konsekuensi ketaatan secara umum dalam hal selain maksiat, yang wajib atas seluruh umat, yang disebut pemberontak orang yang merosaknya, yang tidak boleh berbilang, dimana kalau ada 2 orang yang dibaiah, maka yang kedua harus diperangi-tidak diberikan kecuali kepada imam yang seluruh umat bersatu di bawahnya (Khilafah Islamiyah)”
(Dr Shalah Shawi, ats Tsaabit wal Mutaghayirat, Bab Jama’atul Muslimin)

“Membatasi sifat jama’atul muslimin hanya untuk kelompok dakwah tertentu adalah sikap berlebihan yang mungkar”
(Dr Shalah Shawi)

Ta’adud Jemaah yang DILARANG

“Keragaman jemaah yang dilarang adalah yang menimbulkan pertentangan dalam sikap politik dan jihad, atau yang mendatangkan fanatisme dan menjadikannya sebagai pangkal wala’ wal bara’, kerana akan mendatangkan perpecahan umat kepada berbagai keanggotaan yang saling bertikai dan berbagai kelompok yang tidak dibenarkan.”
(Dr Shalah Shawi, ats Tsawabit al Mutaghayyirat)

Ta’adud Jemaah yang DIBENARKAN


“Apabila keragaman jama’ah terbebas dari yang demikian, dan mereka tetap berada dalam lingkungan furu’iyah ijtihadiyah yang dibenarkan, tidak menyebabkan pertentangan dalam sikap politik dan jihad dengan jama’atul Muslimim, tidak dijadikan sebagai pangkal wala’ dan bara melainkan menjadi keragaman spesialisasi yang saling melengkapi, saling berlumba dalam kebaikan dalam bingkai saling menasihati, saling menyayangi dan berukhuwah islamiah yang bersifat umum, maka ia justeru akan menjadi fenomena positif yang memperkaya dakwah islam dan memperbaharui kebugarannya.”
(Dr Shalah Shawi, Ibid)

Prinsip di dalam Ta’adud Jemaah

 1. Kesatuan landasan dan mazhab akidah
 2. Meletakkan khilafiah hanya dalam masalah furu dan ijtihad
 3. Tetapnya jalinan hati dan ukhuwah
 4. Kesatuan sikap politik dan jihad
 5. Saling melengkapi antara satu sama lain
 6. (Dr Shalah Shawi, ats Tsawabit al Mutaghayyirat)